çanakkale amerikan kültür logo amerikan kültür ödülleri

Kurumsal Vizyonumuz

Bilgi ve teknoloji çağının hüküm sürdüğü günümüzde yabancı dil öğrenimi için kullanılan yöntemlerin de çağa uygun olması gerekir.
Çanakkale Amerikan Kültür, diğer tüm Amerikan Kültür Dil Okullarında olduğu gibi öğrenim sistemini Avrupa Dil Portfolyosunun kriterlerine uygun bir biçimde düzenlemektedir. Bu portfolyo modern yabancı dil öğrenimini okuma, dinleme, yazma, karşılıklı konuşma ve sözlü anlatım şeklinde belirlenen 5 beceriye göre
6 değişik (A1, A2, Temel Kullanıcı; B1, B2, Bağımsız Kullanıcı; C1, C2, Yetkin Kullanıcı) düzeyde geliştirmeye yöneliktir.